Rivning eller total ombyggnation?

Att riva ett hus och bygga om är en stor process, oavsett om det bara är en tillbyggnad av garage/altan eller om det är en total ombyggnation. Första steget är rivningslov. Du behöver rivningslov från kommunen om du ska göra förändringar i stommen, till exempel om du ska lämna kvar grunden och riva resten, eller om du ska bygga ut köket en stor bit så krävs både rivningslov och bygglov. Det räknas inte som rivningsarbete om du inte gör några förändringar i stommen, den bärande delen av huset. Därmed är det ganska fritt att byta tak, panel eller mindre innerväggar och bortse från rivningslov.

Säkerhet och avfall

När det kommer till rester och avfall är det byggherrens ansvar. Isolering, asbest etc. kan vara farliga ämnen som behöver extra tillsyn. Oftast kan byggfirmor sådant och du behöver inte tampas med det såvida du inte bygger själv. Det är också viktigt att läsa på för olika krav just din byggnad har, samt samhällets minimikrav och byggregler. Där pratar vi om bland annat, brandsäkerhet, tillgänglighet och god inomhusmiljö. Dessa krav och regler gäller även om du bara gör en tillbyggnad av ett mindre rum. Bygglov gäller för oavsett om du ska bygga uppåt, nedåt eller åt sidan. Blanketter för bygg/rivningslov hittar du hos din kommun.

Verktyg och den praktiska delen

Oavsett om du jobbar själv, anställer byggfirma eller har en egen byggfirma kommer du att behöva en rad olika verktyg och kompetenser. När du gör en ny grund kan du till exempel behöva ha rätt grävmaskiner och demoleringsverktyg för att göra dig av med den gamla. Desto fastare och tyngre material huset består av, desto mer planering kommer du att behöva göra. En vanlig villa gjord av trä kan vara relativt enkel att hantera, medan gamla och stadiga betongbyggnader med otydlig armeringskontruktion kan bli en hel vetenskap. Oavsett vilket rivnings ändamål du har och vilka verktyg som krävs, kan du läsa mer på AMAS.