Stambyte

Stambyte är ett ganska omfattande och komplext arbete som kan behöva göras i lägenhet eller hus. Detta är också anledningen till att en del fastighetsägare kan dra sig för att göra ett stambyte även om det föreligger ett behov. Ett stambyte innebär att rör och ledningar byts ut för att de ska fungera bättre. Skälen till att genomföra ett stambyte kan vara att du vill undvika risken för vattenskador. Stambyten är ofta angeläget att genomföra om du har gamla rör. Beslutet om att göra ett stambyte är inte alltid upp till dig som boende utan kan vara ett beslut som fattas av en bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid ett stambyte kan ta beror helt på hur situationen ser ut i ditt badrum, tvättstuga eller kök. Är dina rör gamla eller har en läcka, kan det ta längre tid att genomföra stambytet. Det kan ta upp emot tio veckor att få det bytt. Du behöver oftast inte flytta under denna tiden, däremot kan det bli logistiskt knepigt om du endast har ett badrum. Det kan finnas en del juridiska frågor som behöver utredas mellan dig, bostadsrättsföreningen och den som utför arbetet, då finns juridisk hjälp att få  Dessa frågor kan röra till exempel samtycke eller avgifter.

Hjälp med stambyte

Oavsett om stambytet sker på din egen begäran eller om det är beslutat av en bostadsrättsförening behövs hjälp för att arbetet ska bli väl genomfört. Du kan få hjälp med detta arbete hos experter på stambyte som planerar och genomför arbetet för effektivast möjliga process och bästa resultat. Ofta innefattar även stambytet ett visst förarbete som att flytta undan saker för att möjliggöra ett bra arbete och inte skada saker i huset. Vad som behöver göras och hur det bör göras är kanske något som både du och din bostadsrättsförening saknar expertis i och därför är det är bra med hjälp.